Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony internetowej

www.trwala-adoracja.eu oraz www.trwala-adoracja.pl

wraz z informacją o przetwarzanych danych osobowychSzanowni Państwo,

mając na względzie prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.INFORMACJE OGÓLNE

Za pomocą strony internetowej www.trwala-adoracja.pl, oraz www.trwala-adoracja.eu będą Państwo mogli dobrowolnie zadeklarować swój udział w adoracji odbywającej się w kaplicy zakładowej EKO-OKNA S.A. Dodatkowo będą Państwo mogli otrzymywać dodatkowe informacje o planowanych adoracjach.Ci Państwo, którzy będą chcieli uczestniczyć w procesie planowania Trwałych Adoracjach ale nie będą zainteresowani rejestracją internetową będą mogli dobrowolnie za pośrednictwem specjalnie przygotowanych ulotek udostępnić swoje dane osobowe, celem późniejszego kontaktu z Koordynatorami Trwałej Adoracji.

Aplikacja „Trwała Adoracja” będzie przypominać Państwu także o terminach, co do których została złożona deklaracja uczestnictwa za pośrednictwem wysyłanych wiadomości e-mail lub/i wiadomości sms (do sprecyzowania sposób działania aplikacji). Wspomniani koordynatorzy, będą także zachęcać Państwa do przyłączenia się do Adoracji.

Rejestracja ma charakter dobrowolny i nie jest obwarowana żadnymi zobowiązaniami i ustaleniami, co do podanych danych osobowych. Rejestracja Państwa danych osobowych w formie tradycyjnej czy też poprzez aplikację ma za zadanie umożliwienie planowania adoracji, która będzie prowadzona w Kaplicy. W każdym czasie będzie można zrezygnować z aplikacji poprzez dezaktywację konta (patrz poniżej). Będzie także możliwość złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Oświadczenie będzie można złożyć mailowo na adres iod@ekookna.pl lub telefonicznie podczas rozmowy z Koordynatorem Trwałej Adoracji.

Rejestracja oraz dezaktywacja będzie możliwa przez strony internetowe: www.trwala-adoracja.pl lub www.trwala-adoracja.eu Aby założyć nowe konto należy wejść w logowanie na powyższej stronie www i wybrać „Aby założyć nowe konto kliknij tutaj”. Dezaktywacja konta będzie odbywać się przez link „Edytuj profil” oraz na dole strony wybrać „Aby dezaktywować konto kliknij tutaj”.

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nadal istnieje możliwość uczestnictwa w Trwałych Adoracjach, zgodnie z ustalonym harmonogramem.KTO JEST ADMINISTRATOREM PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. Może się Pani/Pan z nami skontaktować pisząc na adres: Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie. Może się również Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych w osobie Romana Kurzydema pisząc na ww. adres w Kornicach lub na adres e-mail: iod@ekookna.pl, tel. 572 337 224 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.JAKIE SĄ CELE, PODSTAWY PRAWNE I ŹRÓDŁA PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH?

Zebrane dane osobowe (imię, miasto, przedział wiekowy, e-mail, numer telefonu) przetwarzane będą przez Eko-Okna S.A. dla celów związanych z realizacją poniższych działań:

  • Zarejestrowaniem Pani/Pana danych osobowych

(Rejestr uczestnictwa w adoracji tj. deklaracja uczestnictwa, zmiana terminu uczestnictwa, odwołanie terminu Adoracji, zachowanie ciągłości Adoracji. Dzwonienie i wysyłanie maili z propozycją terminu adoracji. )

Termin adoracji będzie potwierdzany mailowo, wiadomością sms lub telefonicznie przez Koordynatorów Trwałej Adoracji. Dodatkowo Koordynatorzy będą zapraszali Państwa na Adorację za pośrednictwem wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny

  • Statystycznych wykorzystywanych wyłącznie przez Administratora

EKO-OKNA S.A. zapewnia, iż będzie przetwarzać w/w dane osobowe wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 litera a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ DANE OSOBOWE

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej, ( Policja, Prokuratura, Sąd, Inspekcja Pracy) oraz ubezpieczalniom zarówno osób jak i mienia.CZAS, MIEJSCE PRZECHOWYWANIA REJESTRU, COFNIĘCIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANCYH OSOBOWYCH

EKO-OKNA S.A. informuje, iż przetwarzanie danych osobowych będzie trwało do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe dane przechowywane są na serwerach Administratora nadzorowanych przez dział IT.

Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie można złożyć poprzez:

  • pisemne oświadczenie złożone u Administratora lub podczas rozmowy telefonicznej z Koordynatorem Trwałej Adoracji.

  • dezaktywację konta na stronie www.trwala-adoracja.pl, oraz www.trwala-adoracja.eu (patrz Informacje ogólne)

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do 2 tygodni od momentu zgłoszenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po tym terminie Państwa dane osobowe zostaną usunięte automatycznie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może zostać wydłużony, w przypadku toczącego się postępowania przed Organem Państwowym. Wówczas gdy dane będą stanowić dowód w niniejszym postępowaniu - termin usunięcia danych zostanie wydłużony do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.JAKIE MA PANI/PAN PRAWA W STOSUNKU DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,. W przypadku przekonania, że Pani/Pana prawa zagwarantowane przepisami krajowymi oraz Rozporządzeniem są łamane, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w formie elektronicznej lub tradycyjnej zgodnie z procedurami opisanymi na stronach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Jednocześnie EKO-OKNA S.A. jako Administrator danych osobowych zapewnia, iż wdrożył wszelkie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające właściwą ochronę gromadzonym danym osobowym.